Kasir Pintar Desktop 1.0.6 (17-02-2020)


  • Add Fitur IMEI
  • Add Fitur Varian
  • Add Diskon Manual
  • Update Layout and UI
  • Update Tampilan Struk
  • Bugfix Diskon Persen
  • Bugfix Printer Otomatis